Преди да започнете да гладите полата, трябва да тропосате всички плисета. Сложете полата на дъската за гладене и поставете върху нея влажно парче тензух. След цялостното изглаждане на полата освободете плисетата от тропоската.