За памучните тъкани е без значение от коя страна се гладят дали от опаковата или от лицевата. Добре е да са леко овлажнени.