Тъканите от естествени вълнени в лак на се гладят през парче плат, като се спазва посоката на власинките, ако имат хав.