Мъжките панталони се изглаждат първо от опаковата страна, след което се обръщат от лицевата, оправят се ръбовете на панталоните и се закрепват с карфички, за да не се разместват. Накрая махнете карфичките и изгладете само ръбовете, за да премахнете следите от тях. Вместо е карфички може да използвате и по-трудоемкия, но по-добър начин чрез тропосване на ръбовете на панталона.