Техните гнезда много рядко се случават в къщи. Само т. нар. ‘фараонови мравки’ се завъждат в гредите, в дървените предмети, цепнатините и др. Останалите видове мравки идват в жилищата отвън. Техните гнезда са или в градината на някое слънчево място или под камъните. Те са много отегчителни, въпреки че не причиняват големи вреди.

Унищожаването им може да стане по различни начини.

В гнездата им. Следим мравките по пътя им и се мъчим да намерим изходите на гнездата им. Борбата с тях се води нощно време, когато всички мравки са се прибрали в жилището си, като запушваме изходите им.

Ако това не помогне, наливаме в изходните дупки серовъглерод.

В жилището мравките се унищожават като се запушат изходите, или се посипват гнездата и изхода с готварска сол.

Друг начин е да се постави в купичка подсладена вода. Покрива се с дебела хартия или картон с малка дупка в средата и се оставя на удобно за мравките място.

Мравки от бюфети и шкафове се изгонват, като върху хартия се постави смес от равни части боркас на прах и захар.