Признаците, по които може да се познае, че една риба е прясна, са следните: месото на рибата е бяло, твърдо, плътно и еластично. Когато натиснем месото с пръст, образувалата се вдлъбнатина веднага се изпълва и изчезва. Горната повърхнина на тялото се отличава с особената си лъскавина. Люспите много мъчно се отделят. Хрилете са червени. Очите са бистри, прозрачни и лъскави. Коремната част на рибата не е издута. Поставена на дланта на ръката, не се подава лесно на сгъване.