За да познаем дали прясното мляко е чисто, вземаме една стоманена игла, която изсушаваме много добре, за да е съвършено чиста. Иглата се поставя в млякото във вертикална посока и се изважда. Ако млякото е без вода, на края на иглата ще остане капка

мляко, ако е смесено с вода, иглата ще бъде чиста. Такова мляко е смесено с вода или други примеси.