Яйцата не трябва да се мият. По-голямата част от измитите яйца се развалят защото ако сложим яйце във вода, за да им се очистят мръсните петна, докато се махне нечистотията, черупката на яйцето изгубва варовитото си вещество, което позволява да проникне въздух. - Измитите яйца трябва да се употребят веднага.

Замразени яйца се размразяват, като се оставят да стоят по-дълго време в солен разтвор. По този начин стават напълно годни за употреба.

Черупките от яйцата могат да се употребяват за различни неща.

Ситно счукани черупки от яйца могат да се дават за храна на кокошките. От това те стават богати на варовито вещество и не носят яйца без черупка. Счуканите черупки се дават за храна и на рахитични животни за заякване на костите им.